AKTUALNOŚCI

04 czerwca 2018

Dyrektywa o delegowaniu – korzystne rozwiązanie dla branży transportowej

Dyrektywa o delegowaniu – korzystne rozwiązanie dla branży transportowej

4.06.2018 r. Parlament Europejski zdecydował, że zmiany przepisów dyrektywy o pracownikach delegowanych nie obejmą sektora transportowego. Wyłączenie przewoźników drogowych transportu międzynarodowego z nowych przepisów o pracownikach delegowanych to niewątpliwie duży sukces negocjacyjny polskich europosłów. Przepisy zostały poparte przez 27 posłów komisji transportu.

Pierwotnie  zmiany w dyrektywie miały również objąć ten sektor, jednak z uwagi na fakt, że ta branża charakteryzuje się dużą mobilnością, zmiany w dyrektywie wiązałyby się z trudnościami prawnymi, dlatego zdecydowano, że na razie ten sektor będzie nadal regulowany przez dyrektywę z 1996. Próba narzucenia nowych regulacji na branżę transportową wynikała z chęci eliminacji konkurencji płynącej z krajów Europy Centralnej, Wschodniej i Południowej. To właśnie państwa z tych części Europy w znacznym stopniu zdominowały rynek transportowy. Wyłączenie tego sektora z nowych przepisów regulujących delegowanie pracowników nie oznacza, że Bruksela nie przewiduje wobec nich żadnych zmian, przeciwnie, właśnie trwają prace nad uregulowaniem wykonywania pracy w sektorze transportowym w ramach tzw. „pakietu drogowego”

Nowelizacja dyrektywy dotycząca delegowania pracowników została przegłosowana 29.05.2018 r. przez Parlament Europejski. Propozycja zmian w dyrektywie z 1996 (96/71/WE) została wysunięta w 2016 r. w celu znalezienia równowagi między swobodą na rynku wewnętrznym i zapewnieniem praw pracowniczych. Choć nowelizacja zakłada skrócenie okresu delegowania pracowników do 12 miesięcy, istnieje możliwość przedłużenia świadczenia usług o 6 miesięcy, co bardzo cieszy polskich pracowników. Nowa dyrektywa zacznie obowiązywać od połowy 2020 r.