AKTUALNOŚCI

11 czerwca 2019

EKES przyjmuje zgłoszenia w ramach Nagrody dla Społeczeństwa Obywatelskiego 2019

EKES przyjmuje zgłoszenia w ramach Nagrody dla Społeczeństwa Obywatelskiego 2019

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny rozpoczął przyjmowanie zgłoszeń do tegorocznej edycji Nagrody dla Społeczeństwa Obywatelskiego. Temat bieżącej edycji to: Więcej kobiet w europejskim społeczeństwie i gospodarce. 

O Nagrodę mogą ubiegać się wszystkie organizacje społeczeństwa obywatelskiego (np. partnerzy społeczni (związki zawodowe i federacje pracodawców), organizacje pozarządowe, organizacje lokalne (np. stowarzyszenia młodzieżowe lub stowarzyszenia rodzin)) oficjalnie zarejestrowane w Unii Europejskiej, które działają na szczeblu lokalnym, krajowym, regionalnym lub europejskim oraz osoby fizyczne.

Całkowita kwota 50 tys. EUR zostanie przekazana maksymalnie pięciu laureatom.
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 6 września 2019 r. o godz. 10.00. 
Ceremonia wręczenia nagród odbędzie się 12 grudnia 2019 r. w Brukseli.

Więcej informacji na ten temat: https://www.eesc.europa.eu/pl/news-media/press-releases/ekes-poswieca-swa-sztandarowa-nagrode-dla-spoleczenstwa-obywatelskiego-w-2019-r-wzmocnieniu-pozycji-kobiet-i-walce-o?fbclid=IwAR2bhkAZHuUzTZ4G5wMtqrozYz2OWg69lnobDmC00W9kC-VH24exxf2t9A0

***
Według danych Eurostatu kobiety stanowią w UE 51% populacji, ale odsetek zatrudnionych kobiet wynosi tylko 67%. Zatrudnionych jest tylko 55% kobiet posiadających 3 dzieci lub więcej, a mężczyzn – 85%. W niepełnym wymiarze godzin pracuje 32% kobiet, a mężczyzn – zaledwie 8%. Zróżnicowanie wynagrodzenia ze względu na płeć wynosi średnio około 16%, co sprawia, że zróżnicowanie emerytur ze względu na płeć wynosi średnio ponad 38% .

 

Źródło obrazu: Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny