AKTUALNOŚCI

02 lipca 2018

"Europa, która chroni". Austria przejęła od Bułgarii prezydencję w Radzie UE

"Europa, która chroni". Austria przejęła od Bułgarii prezydencję w Radzie UE

Z dniem 1 lipca Prezydencję w Radzie UE z rąk Bułgarii przejęła Austria, której motto brzmi „Europa, która chroni”

Ceremonia przekazania odbyła się w pobliżu miasta Schladming, w środkowej Austrii. Austriacki kanclerz Sebastian Kurz podkreślił, że prezydencja to "zaszczyt, jak i wielka odpowiedzialność" Program prezydencji kładzie nacisk na kwestie azylowe i migracyjne, ochronę granic zewnętrznych, zwalczanie radykalizacji, terroryzmu i przestępczości zorganizowanej, cyberbezpieczeństwo oraz ochronę wartości europejskich.

Od przystąpienia do UE w 1995 r. Austria już po raz trzeci sprawuje prezydencję w Radzie UE. Jej poprzednie kadencje wypadły w latach 1998 i 2006.

Co 6 miesięcy kolejne państwo członkowskie przejmuje rotacyjnie prezydencję w Radzie UE. W tym okresie przewodniczy posiedzeniom tej instytucji na wszystkich szczeblach, pomagając zapewnić ciągłość prac UE. Państwa członkowskie, które mają kolejno sprawować prezydencję, ściśle ze sobą współpracują trójkami. System ten został wprowadzony w 2009 r. traktatem lizbońskim. Każda grupa trzech państw wyznacza długofalowe cele i przygotowuje wspólny program tematów i ważnych spraw, którymi Rada będzie się zajmować przez 18 miesięcy. Na podstawie tego programu każde z trzech państw opracowuje własny, bardziej szczegółowy 6-miesięczny program.

Obecna grupa składa się z prezydencji estońskiej, bułgarskiej i austriackiej.

Oficjalna strona prezydencji austrackiej.