AKTUALNOŚCI

02 marca 2016

Europejski konkurs na Innowacje Społeczne

Komisja Europejska (KE) zaprasza do składania wniosków na konkurs, którego celem jest wspieranie kreatywnych i możliwych do zrealizowania idei zmieniających sposób funkcjonowania i współdziałania europejskich gospodarek i społeczeństw. Innowacyjne pomysły zaprezentowane w konkursie będą przekształcone w konkretne projekty, a następnie w rzeczywiste przedsięwzięcia biznesowe.


Od 2012 roku, konkurs poświęcony jest pamięci Diogo Vasconcelosa -portugalskiego polityka zaangażowanego w ideę innowacji społecznych. Zachęca Europejczyków do przedstawienia innowacyjnych pomysłów na rozwiązanie kluczowych problemów stojących przed społeczeństwem.


W tym roku, KE szuka innowacji w zakresie produktów, technologii, usług i modeli wspierających integrację uchodźców i migrantów, które nawiązują, ale nie ograniczają się, do następujących zagadnień:


• edukacja i rozwój umiejętności;

• zatrudnienie i przedsiębiorczość;

• dostęp do odpowiednich mieszkań oraz usług zdrowotnych;

• bezpieczeństwo i prawa człowieka;

• spójność wspólnotowa i różnorodność kulturowa.


Organizatorzy zachęcają do składania projektów, które są współtworzone przez uchodźców i migrantów lub w których są oni liderami. Jak podkreślają, wielu uchodźców i imigrantów ma duży potencjał, by być przyszłymi przedsiębiorcami i innowatorami. Jednak bez odpowiedniego wsparcia, ich umiejętności mogą zmarnować się i być zmarginalizowane, potrzebne jest zatem innowacyjne i kreatywne podejście do wykorzystania ich potencjału. Dlatego tegoroczny konkurs nosi tytuł „Zintegrowana przyszłość” (ang. Integrated Futures).


W konkursie brać mogą projekty pochodzące ze wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej oraz krajów uczestniczących w programie Horyzont 2020.


Termin składania aplikacji upływa 8 kwietnia 2016 roku o godz. 12.00 czasu obowiązującego w Brukseli.


Trzy najlepsze projekty otrzymają nagrody w wysokości 50 000 euro. Laureaci zostaną ogłoszeni podczas ceremonii zaplanowanej na koniec października 2016 roku.


Konkurs jest organizowany przez Komisję Europejską, we współpracy z Nesta, Kennisland, Shipyard, ImpactHub oraz Matter&Co.


Dodatkowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie: http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/policy/social/competition/


Szczegółowe zasady uczestnictwa w konkursie znajdują się w załączniku.


Dodatkowe informacje można także uzyskać pisząc na adres: info@socialinnovationprize.eu


Źródło: KE