AKTUALNOŚCI

12 kwietnia 2019

Informacje o Green Week są już dostępne we wszystkich językach UE!

Informacje o Green Week są już dostępne we wszystkich językach UE!

Zielony Tydzień to największa w Europie doroczna konferencja na temat polityki ochrony środowiska, stanowiąca wyjątkową okazję do wymiany pomysłów i sprawdzonych praktyk przez przedstawicieli administracji państwowej, samorządowej, przemysłu, organizacji pozarządowych, środowisk akademickich i mediów. 

4 kwietnia 2019 r. Komisja Europejska opublikowała drugi przegląd wdrażania polityki ochrony środowiska. Znajdą w nim Państwo informację o stanie wdrażania polityki UE i zasad w konkretnych państwach, w różnych sektorach, takich jak np. gospodarka o obiegu zamkniętym, przyroda, jakość powietrza i wody. Raport jest bardzo interesującą lekturą dla każdego - nie tylko dlatego, że identyfikuje kwestie, które wymagają ulepszenia, ale także dlatego, że podkreśla osiągnięcia i najlepsze praktyki zidentyfikowane w danym kraju. Oprócz raportu dla każdego kraju znajda Państwo również informacje zawierające wnioski, wspólne trendy i obszary priorytetowe dla działań na poziomie UE.
Dom Polski Południowej w Brukseli uczestniczy w Green Week 2019 jako partner wydarzenia. 

Tutaj znajdą Państwo Przegląd wdrażania polityki ochrony środowiska 2019 w Polsce: http://ec.europa.eu/environment/eir/pdf/report_pl_pl.pdf

Zapraszamy również do lektury na temat Green Week: https://ec.europa.eu/environment/efe/themes/green-week_pl