AKTUALNOŚCI

03 grudnia 2018

Katowice gospodarzem COP24 czyli Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu.

 Katowice gospodarzem COP24 czyli Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu.

Od dziś przez najbliższe dwa tygodnie w Katowicach trwać będzie Konferencja Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu (UNFCCC) COP24. Jest to najważniejsze wydarzenie polityczne na temat zmian klimatycznych od Porozumienia Paryskiego w 2015 roku.

Podczas wydarzenia mają zapaść decyzje na temat tego, jakie działania będą musiały zostać podjęte przez poszczególne państwa, aby wdrożyć postanowienia Porozumienia Paryskiego.

Prócz oficjalnych negocjacji stron Porozumienia Paryskiego, setek wydarzeń i wystaw towarzyszących, należy zwrócić uwagę na serie konferencji odbywających się w tzw. Pawilonie Polskim:  

3 grudnia - „Solidarna i sprawiedliwa transformacja"

4 grudnia - "Elektromobilność"

5 grudnia - "Innowacja"

6 grudnia - „Energetyka"

7 grudnia - „Dzień Leśny"

8 grudnia - "Miasto"

10 grudnia - „Finanse i Klimat"

11 grudnia - „Działania, finansowanie, technologie dla czystego powietrza”

12 grudnia - „Czyste Paliwa"

13 grudnia - „Ciepłownictwo"

14 grudnia - "Człowiek"

Na tegoroczny COP zarejestrowanych jest ponad 28 tyś uczestników, których wspierać będzie 500 wolontariuszy.

Więcej informacji na temat COP24 znajdą Państwo tutaj:

http://cop24.katowice.eu/pl

https://www.unglobalcompact.org/participation/report/cop