AKTUALNOŚCI

25 kwietnia 2019

Konferencja „Senior w Europie, Polsce i Regionie Opolskim”

Konferencja  „Senior w Europie, Polsce i Regionie Opolskim”

Dom Polski Południowej w Brukseli serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w konferencji „Senior w Europie, Polsce i Regionie Opolskim”, która odbędzie się 16 maja 2019 r. od godz. 11:00 w Audytorium Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, przy ul. Hallera 9, Opole.

Podczas wydarzenia uczestnicy dyskutować będą m.in. o polityce senioralnej w Polsce z przedstawicielami samorządów, Instytutu Polityki Społecznej w Warszawie, lokalnym środowiskiem senioralnym oraz z przedstawicielami środowiska młodzieżowego.

Ciekawym elementem konferencji będą z pewnością warsztaty budowania współpracy międzyregionalnej w trzech kategoriach:

1. Warsztaty żywieniowe,

2. Bezpieczny senior,

3. Senior-wolontariusz.

Więcej informacji znajduje się tutaj: Biuro Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego UMWO