AKTUALNOŚCI

02 lutego 2018

Małopolski konkurs dotyczący przeciwdziałaniu wykluczeniu osób starszych.

Małopolski konkurs dotyczący przeciwdziałaniu wykluczeniu osób starszych.

Brak aktywności zawodowej, rozluźnienie więzi rodzinnych, samotność, aż w końcu brak perspektyw i sensu – tak przez wielu postrzegana jest starość. Jednak jesień życia wcale nie musi przybierać szarych barw. Budżet województwa Małopolskiego przewiduje 700 tys. zł, dzięki którym, jeszcze w tym roku, uda się zrealizować projekty, które zaktywizują seniorów, zaangażują ich w działalność na rzecz środowisk lokalnych, pozwolą im poszerzyć horyzonty czy realizować pasje. A wszystko to jest możliwe dzięki konkursowi związanemu z przeciwdziałaniem wykluczeniu osób starszych w Małopolsce.

Organizacje pozarządowe, instytucje pożytku publicznego oraz stowarzyszenia – to właśnie te podmioty mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów związanych ze wsparciem funkcjonowania społecznego i przeciwdziałania wykluczeniu osób starszych. Minimalny, całkowity koszt realizacji przedstawionego projektu nie może być mniejszy niż 25 tys. zł. Zainteresowani złożeniem oferty powinni też zapewnić swój wkład własny w wysokości min. 20 proc. łącznej kwoty kosztów realizacji zadania.

W ramach zgłaszanych ofert należy uwzględnić zadania dotyczące m.in.: wspierania funkcjonowania społecznego osób starszych i przeciwdziałania ich wykluczeniu (w szczególności z obszarów wiejskich) czy też te związane z rozwojem współpracy międzypokoleniowej i aktywności edukacyjnej seniorów. Ale nie tylko. Projekty powinny dotyczyć też budowania podmiotowości i zaangażowania osób starszych w działalność na rzecz środowisk lokalnych. Rekomendowane jest również uwzględnienie w planowanych projektach wydarzeń wpisujących się w obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Realizacja zgłaszanych zadań powinna zakończyć się przed 30 listopada br.

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku w ramach konkursu Województwo Małopolskie dofinansowało aż 27 zadań na łączną kwotę ponad 577 tys. zł. Dzięki tej sumie w całym regionie udało się przeprowadzić ciekawe zajęcia w ramach Uniwersytetów Trzeciego Wieku, warsztaty kulinarne, festyny, wspólne wyjazdy, a także występy sceniczne osób starszych.

Oferty można składać w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków, na Dzienniku Podawczym lub przesłać na powyższy adres z dopiskiem „Otwarty konkurs ofert w zakresie wspierania funkcjonowania społecznego oraz przeciwdziałania wykluczeniu osób starszych”.

Termin składania ofert upływa 23 lutego br., o godz. 12.00. Decyduje data wpływu do ROPS-u.

 

Źródło: https://www.malopolska.pl