AKTUALNOŚCI

01 marca 2016

Konkurs European Language Label 2016

European Language Label to europejski certyfikat jakości w edukacji językowej. Jest wyróżnieniem za innowacyjne techniki kształcenia i promuje osiągnięcia metodyczne i dydaktyczne. W Polsce przyznawany jest od 2001 roku przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji i Ministerstwo Edukacji Narodowej.


Nagroda przyznawana jest w jednej kategorii konkursowej: za projekt językowy realizowany pod opieką koordynatora w instytucji edukacyjnej.


Zgłaszane projekty muszą być zgodne co najmniej z jednym z priorytetów konkursu. W roku 2016 są one następujące:


-wielojęzyczne szkoły i klasy – wspieranie różnorodności w szkołach,

-społeczeństwo przyjazne językom – nieformalna nauka języków,

-język i kultura.


Projekty do konkursu mogą zgłaszać wszystkie typy publicznych i niepublicznych instytucji uprawnione do udziału w programie Erasmus+, tj.


-przedszkola,

-szkoły,

-uczelnie wyższe,

-instytucje oświatowe, 

-placówki działające w obszarze edukacji pozaformalnej,

-inne placówki zajmujące się kształceniem językowym dzieci, młodzieży i dorosłych lub je wspierające.


Zgłaszane do konkursu projekty i inicjatywy powinny cechować się innowacyjnością i kreatywnością w podejściu do nauki języków obcych, powinny stanowić źródło inspiracji dla innych i dawać możliwość zastosowania w nauczaniu języków obcych różnych grup odbiorców.


Czas realizacji projektu powinien umożliwiać wykazanie jego rezultatów, dlatego do konkursu należy zgłaszać te projekty, które mają już wypracowane rezultaty.


Formularz zgłoszeniowy do konkursu znajduje się pod adresem: http://frse.online.org.pl 


Zgłoszenie powinno być wypełnione w języku polskim. Termin zgłoszeń upływa 4 kwietnia 2016 r., godz. 23:59.


Regulamin konkursu dostępny jest pod adresem: http://ell.org.pl/regulamin/


 Źródło: KE, ell.org.pl/