AKTUALNOŚCI

22 lutego 2019

KONKURS KOMISJI EUROPEJSKIEJ ,,REGIOSTARS”

KONKURS KOMISJI EUROPEJSKIEJ ,,REGIOSTARS”

Co roku Komisja Europejska nagradza najlepsze i najbardziej innowacyjne projekty finansowane ze środków unijnych. Projekty, które zostaną zgłoszone do konkursu i zostaną zakwalifikowane do dalszych etapów będą upublicznione w mediach na szeroką skalę - tak, by dzięki temu mogły stać się źródłem inspiracji dla pozostałych regionów i menadżerów projektów z całej Europy.

Tegoroczna edycja konkursu REGIOSTARS jest poświęcona pięciu obszarom uznawanym za kluczowe z punktu widzenia przyszłości unijnej polityki regionalnej:
1) inteligentny wzrost - wspieranie transformacji cyfrowej,
2) zrównoważony wzrost - łączenie zielonej, niebieskiej i szarej infrastruktury,
3) włączenie społeczne - zwalczanie nierówności i ubóstwa,
4) rozwój obszarów miejskich - budowanie miast odpornych na zmiany klimatyczne,
5) temat roku 2019 - modernizacja służby zdrowia.

Zgłoszone projekty zostaną ocenione przez jury złożone z przedstawicieli środowisk akademickich. Dodatkowo każdy obywatel będzie mógł zagłosować w Internecie na wybrany przez siebie projekt. Wyłoniony w ten sposób zwycięzca otrzyma nagrodę publiczności.

Informacje na temat procedury zgłaszania projektów można znaleźć w Poradniku dla uczestników. Nabór - za pośrednictwem platformy internetowej - rozpoczął się 19 lutego i potrwa do 9 maja 2019 r. 

W październiku 2019 r. w Brukseli będzie miała miejsce uroczysta ceremonia REGIOSTARS AWARDS, podczas której zostaną wręczone nagrody w pięciu kategoriach tematycznych oraz nagroda publiczności.

Zachęcamy do zgłaszania projektów z naszych regionów!