AKTUALNOŚCI

02 grudnia 2019

Konwent Marszałków na Warmii i Mazurach

Konwent Marszałków na Warmii i Mazurach

Źródło informacji oraz autor zdjęć: Biuro Prasowe UMWM

W trakcie trzydniowego posiedzenia przedstawiciele szesnastu województw omawiali najistotniejsze wyzwania i problemy, stojące przed polskim samorządem. Wśród poruszonych kwestii – poza wskazanymi wyżej – znalazły się także działania Ministerstwa Spraw Zagranicznych w obszarze dyplomacji ekonomicznej, regionalizacja ochrony zdrowia czy przeciwdziałanie marnowaniu żywności. Samorządowcy dyskutowali także o funduszach unijnych (w szczególności o przygotowaniu systemu wydatkowania środków UE w ramach Polityki Spójności na lata 2021-2027).

Jak wskazał marszałek województwa małopolskiego Witold Kozłowski: „To bardzo ważne spotkania, ponieważ oprócz spraw bieżących, rozmów o wykorzystaniu funduszy europejskich, czy przygotowaniach do nowej perspektywy finansowej dyskutujemy z przedstawicielami administracji rządowej o przyszłości naszych regionów. Cieszę się, że Konwent Marszałków Województw RP stał się przestrzenią wymiany myśli i poglądów.

Ostatnim akcentem trzydniowego spotkania było przekazanie przewodnictwa Konwentu Marszałków przez marszałka województwa warmińsko-mazurskiego marszałkowi województwa podkarpackiego.

***
Zgodnie ze Statutem, Konwent Marszałków Województw RP (Rada Programowa) jest organem opiniodawczo-doradczym Związku Województw RP. Konwent analizuje i opiniuje propozycje zmian legislacyjnych oraz omawia aktualne problemy samorządów województw. Posiedzenia Konwentu kończą się wypracowaniem wspólnych stanowisk, które następnie kierowane są do właściwych urzędów i instytucji centralnych.

Głos Konwentu Marszałków RP wielokrotnie przyczynił się i nadal się przyczynia do wypracowania cennych koncepcji i zmian zarówno organizacyjnych, jak i ustawodawczych. Spotkania tak reprezentatywnego grona przedstawicieli samorządów regionalnych oraz uczestniczących w nich przedstawicieli administracji rządowej i różnych instytucji centralnych stanowią szansę na wypracowanie kompromisu w sprawach będących przedmiotem wspólnej troski polskich regionów.

Źródło informacji oraz autor zdjęć: 
Biuro Prasowe UMWM
http://konwent.warmia.mazury.pl/o-konwencie/