AKTUALNOŚCI

27 czerwca 2018

Konwent Marszałków RP - polityka spójności po 2020 roku

Konwent Marszałków RP - polityka spójności po 2020 roku

 

W środę szefowie województw spotkali się na Konwencie Marszałków RP – po raz ostatni w województwie opolskim. Rozmawiano o najważniejszych sprawach dla regionów – z przyszłą polityką spójności na czele. 

Gościem pierwszej części Konwentu był m.in Christopher Todd z Komisji Europejskiej, dyrektor wydziału ds. Polski w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej. Rozmowy dotyczyły przede wszystkim budżetu unijnego po 2020 roku, zwłaszcza w kontekście pieniędzy dla regionów Polski.

Christopher Todd mówił o propozycjach KE, które mogą być interesujące dla marszałków i polskich województw.

Po roku 2020 będą nowe, w porównaniu z tym okresem, tematy, czyli polityczne cele polityki spójności. Te cele są bardzo szeroko zakrojone, co daje duże możliwości regionom – mówił. – Chcemy skupić się na pierwszym celu polityki, czyli innowacjach, badaniach i rozwoju. Drugim ważnym celem jest zrównoważony rozwój w długie perspektywie. Nowością będzie zrównoważony rozwój obszarów miejskich – to odrębny cel, na który chcemy przeznaczyć 6% ERRR. Szeroko zdefiniowanym celem jest Europa bliższa obywatelom – obejmuje on dziedzictwo kulturalne, bezpieczeństwo, wszystkie instrumenty wynikające z lokalnych strategii rozwoju – wyliczał Christopher Todd.

Todd wyrażał nadzieję, że dzięki propozycjom Komisji Europejskiej uda się rozpocząć negocjacje wcześniej, by wdrażanie programów rozpocząć już 1 stycznia 2021. – Będzie to wdrażanie bardziej uproszczone, będzie większa elastyczność w programowaniu, m.in. możliwość przenoszenia budżetów między priorytetami, bez mozolnego procesu zmian dokumentacji, jak to jest w tej chwili –mówił Chrsitopher Todd.

I zapowiadał, że na początku przyszłego roku będzie specjalny dokument, przygotowany przez Komisję Europejską dla krajów członkowskich, ze szczegółową analizą celów polityki spójności, z omówieniem priorytetów.

Jako, że było to już ostatnie posiedzenie Konwentu Marszałków Województw na Opolszczyźnie – na zakończenie obrad marszałek Andrzej Buła przekazał przewodnictwo marszałkowi województwa mazowieckiego.

Więcej o Konwencie Marszałków RP można przeczytać na ich stronie.

 

Źródło: UMWM


Galeria zdjęć