AKTUALNOŚCI

22 listopada 2018

Poszukiwani partnerzy do projektu

PROGRAM

Kreatywna Europa 2014-2020: Kultura
 

INSTYTUCJA POSZUKUJĄCA PARTNERA

EKKOKISTIRIO IDEON, Veria, Grecja
 

POSZUKIWANI PARTNERZY / EKSPERCI

Do projektu poszukiwaniu są partnerzy mający doświadczenie w koordynacji projektów europejskich(partnerzy z sektora prywatnego, publicznego lub organizacje non-profit).

 

OPIS PROJEKTU

EKKOKISTIRIO IDEON  to organizacja non-profit założoną w byłym zakładzie włókienniczym w mieście Veria (region Macedonia Środkowa, północna Grecja) promująca i wspierająca wartości kulturalne, artystyczne, historyczne i społeczne. Organizacja wzmacnia świadomość historyczną poprzez badania, przekazywanie informacji, a także różne działania mające na celu wspieranie uczestnictwa obywateli w wydarzeniach kulturalnych, zachowanie dziedzictwa kulturowego i pogłębianie znajomości innych kultur. Aby osiągnąć swoje cele, EKKOKISTIRIO IDEON organizuje seminaria, konferencje, warsztaty, wystawy sztuki, lekcje rzeźby, ceramiki, projektowania, grawerowania, architektury oraz organizuje wydarzenia muzyczne, teatralne, społeczne i charytatywne, a także festiwale. 

Celem projektu są działania na rzecz wspólnego europejskiego dziedzictwa kulturowego poprzez rewitalizację nieużytkowanych budynków przemysłowych oraz byłych branż włókienniczych.

Projekt ma na celu:


• Wzmocnienie sektora kulturalnego i promowane wspólnego europejskiego dziedzictwa kulturowego.
• Wymianę najlepszych praktyk w zakresie rewitalizacji kulturowej budynków przemysłowych.
• Wymianę doświadczeń z przedstawicielami władz regionów, które posiadają porównywalne zasoby i mogą przyczynić się do rewitalizacji terenów przemysłowych pod względem kulturowym i społecznym.
 • Utworzenie europejskiej trasy bawełny.


KONTAKT

Evangelina Dimitriadou
E-mail : regioeuropa@skynet.be
Telefon: +32(0)2/234.36.00
REGIOEUROPA
Rue d’Arlon 38, B-1000 Bruksela, Belgia

TERMIN ZGŁOSZEŃ

11 grudnia 2018