AKTUALNOŚCI

28 września 2018

„MIEJSCA PRACY PRZYJAZNE RODZINIE – WYZWANIA DEMOGRAFICZNE UE” wizyta studyjna DPP

„MIEJSCA PRACY PRZYJAZNE RODZINIE – WYZWANIA DEMOGRAFICZNE UE” wizyta studyjna DPP

W dniach 25-26 września 2018 odbyła się wizyta studyjna poświęcona wyzwaniom demograficznym, tym razem ze szczególnym uwzględnieniem miejsc pracy przyjaznych rodzinie.

Pierwszym punktem programu było spotkanie z Posłami do Parlamentu Europejskiego: Danutą Jazłowiecką, Różą Thun oraz Janem Olbrychtem, w trakcie którego rozmawiano nt. propozycji nowej dyrektywy Komisji Europejskiej zawierającej regulacje dot. urlopów rodzicielskich i opiekuńczych, jak i przyszłego budżetu EU biorącego pod uwagę również wskaźniki demograficzne. Do tematu propozycji KE nawiązał również kolejny prelegent, Philippe Seidel, przedstawiciel największej europejskiej platformy zajmującej się tematyką osób starszych AGE Platform, która aktywnie uczestniczyła w konsultacjach przedmiotowego dokumentu. Przedstawił on także analizę rynku pracy krajów członkowskich UE z perspektywy konieczności sprawowania opieki nad osobami tego wymagającymi oraz zauważalny już problem tzw. „pokolenia kanapkowego”, tj. osób, które zajmują się jednocześnie swoimi dziećmi oraz niedołężnymi rodzicami jak i konsekwencje tego nowego zjawiska dla gospodarki i systemu emerytalnego.

Drugi dzień wizyty rozpoczął się od spotkania w Federalnym Ministerstwie Spraw Społecznych, instytucji nowoczesnej, która służy jako model i inspiracja dla innych organizacji zarówno publicznych jak i prywatnych w całej Belgii ze względu na wprowadzone 10 lat temu zmiany. Ministerstwo szczyci się tym, iż zatrudniając 700 pracowników daje im możliwość wyboru miejsca i godzin pracy, ocenia ich na podstawie rezultatów oraz niweluje system hierarchiczny opierając się na dialogu i zaufaniu pomiędzy dyrekcją a pracownikami. Ważnym elementem jest także przyjazny wystrój zarówno części biurowej jak i miejsc spotkań z klientami, który nie tylko uwzględnia potrzeby osób niepełnosprawnych, ale także, poprzez kolorystykę i nowoczesne wyposażenie, stwarza przyjazną atmosferę.

Kolejne spotkanie odbyło się z  panią Irene Mandl, Szefową Wydziału ds. Zatrudnienia, Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy, która przedstawiła krótką informację o swojej organizacji i omówiła nowe formy zatrudnienia, wnikające z nich różnice oraz korzyści - zarówno dla pracowników jak i pracodawców.

Ostatnim punktem programu wizyty była prezentacja działań i planów Domu Polski Południowej w Brukseli oraz dyskusja nt. możliwości współpracy z organizacjami i firmami, których przedstawiciele gościli w Brukseli.

Dziękujemy przedstawicielom: Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, Wojewódzkiego Urzędu Pracy z Krakowa, laureatom konkursu Opolskie dla Rodziny: Krainie Marzeń, PHU AGRO-AS Z. Bednarski & A. Sajdutka Sp. J., Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Biuro Regionalne w Opolu, Royal School Centrum Języków Obcych w Opolu oraz Departamentu Polityki Regionalnej i Przestrzennej Urzędu Marszałkowskiego Woj. Opolskiego za udział i ich cenny wkład w dyskusję nt. wyzwań demograficznych.


Galeria zdjęć