AKTUALNOŚCI

01 marca 2016

Nabór wniosków w programie „Erasmus Dla Młodych Przedsiębiorców”

Program Erasmus dla młodych przedsiębiorców to transgraniczny program wymiany, który daje przyszłym i początkującym przedsiębiorcom możliwość uczenia się od doświadczonych przedsiębiorców prowadzących małe firmy w innych krajach. To nie tylko szansa na poznanie dobrych praktyk u doświadczonych przedsiębiorców, to także okazja do poznania rynków zagranicznych, budowania sieci kontaktów na terenie Europy czy podszlifowania języka.


Program prowadzony jest poprzez sieci lokalnych punktów kontaktowych, skupiającej izby handlowe, inkubatory przedsiębiorczości oraz inne organizacje udzielające wsparcia firmom działającym w różnych państwach Unii Europejskiej.


W ramach aktualnego zaproszenia do składania wniosków COS-EYE-FPA-2016-4-01 wyłonione zostaną międzynarodowe konsorcja, które utworzą długoterminowe partnerstwa na lata 2016-2021. Organizacje w nich zrzeszone będą pełnić funkcję pośrednika oraz ośrodka wsparcia bezpośrednich beneficjentów programu – młodych i doświadczonych przedsiębiorców.


Wnioski w ramach naboru można składać do 5 kwietnia 2016 roku.


Zaproszenie do składania wniosków znajduje się pod adresem: https://ec.europa.eu/easme/en/cos-eye-fpa-2016-4-01-erasmus-young-entrepreneurs


Więcej informacji na temat programu „Erasmus dla młodych przedsiębiorców” znajduje się na stronie: http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/index.php 


Wszelkie pytania można także kierować na adres: easme-cosme-eye-call@ec.europa.eu.


Źródło: KE, erasmus-entrepreneurs.eu