AKTUALNOŚCI

28 lutego 2016

Nabór wniosków w ramach Urban Innovative Actions

Nabór wniosków w ramach Urban Innovative Actions

Głównym założeniem UIA jest przekazanie środków dla obszarów miejskich na testowanie nowych rozwiązań wobec wyzwań, które dziś stoją przed miastami. Poza wsparciem finansowym, KE zakłada także pomoc jaką jest zdobywanie i dzielenie się wiedzą. Pragnie obserwować proces realizacji projektów i wyciągnąć z nich wnioski, a zdobytym doświadczeniem dzielić się z miejskimi decydentami z całej Europy.


Na inicjatywę UIA na lata 2014-2020 KE przeznaczyła 372 mln euro. Projekty do realizacji będą wybierane corocznie w ramach naborów wniosków. Każdy nabór będzie się koncentrował na ograniczonej liczbie tematów. Projekty mogą otrzymać współfinansowanie w maks. wysokości 5 milionów euro (do 80% kosztów kwalifikowanych).


Budżet trwającego naboru wynosi 80 mln euro. Realizowane będą projektu dotyczące następujących obszarów tematycznych:


- przekształcenia systemu energetycznego (w szczególności efektywność energetyczna i lokalne odnawialne źródła energii),

- integracja imigrantów i uchodźców,

- praca i umiejętności w lokalnej gospodarce,

- ubóstwo miejskie (z naciskiem na ubogie dzielnice miast).


Beneficjentami środków z UIA mogą być zarówno władze miast powyżej 50 000 mieszkańców, jak i stowarzyszenia czy zrzeszenia władz miejskich i lokalnych, gdzie łączna liczba ludności stanowi co najmniej 50 000 mieszkańców. Jednakże, ze względu na złożony charakter wyzwań miejskich, władze te nie mogą działać samodzielnie. W projekt powinny być zaangażowane także inne podmioty, które mogą wnieść wiedzę i doświadczenie (agencje, organizacje, NGO, instytucje badawcze itd.). Projekty muszą charakteryzować się innowacyjnością, a rozwiązania w nich zawarte mogły być wykorzystywane w przyszłości przez inne miasta. Długość trwania projektu to maksymalnie 3 lata.


Szczegółowe informacje na temat programu można uzyskać na stronie (w języku angielskim i francuskim).

http://www.uia-initiative.eu


Źródło: KE