AKTUALNOŚCI

04 lutego 2016

Nagroda „Europejski Region Przedsiębiorczości” 2017

Obszary, które przedstawią najbardziej wiarygodną, zauważalną, przyszłościową i obiecującą strategię polityczną, otrzymują w danym roku tytuł Europejskiego Regionu Przedsiębiorczości (ERP). W danym roku, wyróżnienie te może zostać przyznane maksymalnie trzem regionom lub miastom UE.


Dotychczas tytuł ERP przyznano osiemnastu regionom europejskim: 


w 2011 r.: Brandenburgii (Niemcy), hrabstwu Kerry (Irlandia) i Murcji (Hiszpania), 

w 2012 r.: Katalonii (Hiszpania), Helsinkom-Uusimaa (Finlandia) i Trnawie (Słowacja); 

w 2013 r.: Nord-Pas de Calais (Francja), Danii Południowej i Styrii (Austria), 

w 2014 r.: Flandrii (Belgia), Marche (Włochy) i Brabancji Północnej (Niderlandy), 

w 2015 r.: Lizbonie (Portugalia), Irlandii Północnej (Zjednoczone Królestwo) i regionowi Walencja (Hiszpania), 

w 2016 r.: Glasgow (Zjednoczone Królestwo), Lombardii (Włochy) i Małopolsce (Polska).


Aby zgłosić kandydaturę do udziału w konkursie, należy złożyć wniosek obejmujący następujące elementy: 


- formularz zgłoszenia, obejmujący arkusz informacyjny dotyczący danego obszaru, zarys wizji politycznej tej jednostki, opis przewidywanego mechanizmu zarządzania mającego zapewnić skuteczne wdrożenie działań ERP oraz plan działania i plan w zakresie komunikacji; 
- deklarację zaangażowania politycznego, pokazującą, że strategia ERP danego obszaru ma poparcie jego politycznego organu przywódczego (np. zgromadzenia regionalnego, samorządu regionalnego bądź innych uprawnionych organów politycznych).


Kwalifikowalność


W konkursie mogą wziąć udział wszystkie obszary UE poniżej szczebla państwa członkowskiego, które mają uprawnienia polityczne i są w stanie zrealizować ogólną wizję przedsiębiorczości, bez względu na wielkość, bogactwo czy konkretne kompetencje. Nie ma znaczenia, czy dany obszar posiada uprawnienia legislacyjne, czy nie.


Jury ERP bierze pod uwagę budżet, specyficzne wyzwania strukturalne lub terytorialne oraz wyjściową sytuację gospodarczą każdego z kandydatów. O nagrodę mogą się ubiegać zarówno obszary odnoszące już sukcesy, jak i te, które obecnie pozostają w tyle, lecz są gotowe wprowadzić zmiany konieczne do rozwinięcia potencjału przedsiębiorczości.


Regiony definiuje się w jak najszerszym znaczeniu jako wspólnoty, wspólnoty autonomiczne, departamenty, kraje związkowe, prowincje, hrabstwa, obszary metropolitalne, duże miasta, a także obszary transgraniczne posiadające osobowość prawną, takie jak EUWT i euroregiony.


By wziąć udział w konkursie, podmiot aplikujący musi posiadać niezbędne uprawnienia polityczne do wdrożenia kompleksowej strategii politycznej mającej na celu uwzględnienie w głównym nurcie polityki niektórych lub wszystkich zasad SBA. Do nadsyłania kandydatur zachęca się zwłaszcza regiony transgraniczne.


Termin nadsyłania kandydatur upływa 18 marca 2016 r.


Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy znaleźć na stronie internetowej: www.cor.europa.eu/eer
 


Źródło: KR