AKTUALNOŚCI

03 października 2017

Nic o Seniorach bez Seniorów- dyskusja w Parku Śląskim w Chorzowie

Nic o Seniorach bez Seniorów- dyskusja w Parku Śląskim w Chorzowie

W poniedziałek, 2 października w Muzeum "Górnośląski Park Etnograficzny" w Chorzowie odbyła się kolejna, VI już edycja Kongresu Obywatel Senior. Dyskusje toczyły się między ekspertami i publicznością, a rozmawiano głównie o życiu seniorów, co senior powinien, a czego nie powinien robić . W dyskusji głos zabrali tacy eksperci jak: prof. Maria Zrałek - przewodnicząca Śląskiej  Rady ds. Seniorów, członek Komisji Ekspertów ds. osób starszych przy RPO, dziekan w wyższej Szkole Humanitas, Małgorzata Kozak - zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opolu,  prowadząca na Uniwersytecie Opolskim zajęcia z gerontopedagogiki i pracy socjalnej, organizatorka (w 1997 r.) pierwszych w Polsce Dni Seniora oraz przedstawiciele nagrodzonych gmin przyjaznych seniorom. Wnioski z dyskusji dotyczyły przede wszystkim oddania głosu seniorom, umożliwienia integracji międzypokoleniowej,  edukacji młodzieży w zakresie potrzeb osób starszych, a także umożliwienie wychodzenia z domu poprzez zorganizowanie różnych form transportu miejskiego.  Co więcej, zwrócono uwagę, aby  zabiegać o przyznanie budżetów dla gminnych rad seniorów przez władze ich miast.

Nie zabrakło również głosów o podmiotowości osób starszych, koncentrowaniu się na całej populacji seniorów, której potrzeby są różnorodne, tak jak w przypadku każdego człowieka. Na pytanie: o czym się nie mówi? Zwrócone uwagę na ubóstwo wśród seniorów, samotność i problemy z uzależnieniem od alkoholu.

Poruszono również kwestię związaną z mieszkalnictwem seniorów, tak aby dostosowywać ich prywatne mieszkania do potrzeb osób starszych jako formę deinstytucjonalizacji seniorów. Jednym z rozwiązań miałby być program „banku zamiany mieszkań” funkcjonujący w gminie woj. śląskiego.

Oprócz dyskusji przyznawano również wyróżnienia "Gminom Przyjaznym Seniorom". W tym roku przyznano trzy certyfikaty, które trafiły w ręce przedstawicieli Siemianowic Śląskich, Czeladzi oraz gminy Wągrowiec.

Ponadto kongres oferował wiele inspirujących warsztatów  m.in. z emisji głosu, pracy przed kamerą  oraz z tego jak motywować seniorów do działania.

 

 


Galeria zdjęć