AKTUALNOŚCI

05 czerwca 2018

O polityce klastrowej podczas Małopolskiego Festiwalu Innowacji

O polityce klastrowej podczas Małopolskiego Festiwalu Innowacji

Warsztaty, zorganizowane przez Dom Polski Południowej w Brukseli, stanowiły niecodzienną możliwość do bezpośredniego kontaktu z ekspertami uczestniczącymi w tworzeniu polityki klastrowej na poziomie europejskim, krajowym jak i regionalnym. Uczestnicy mogli zapoznać się z podejmowanymi działaniami zmierzającymi do dalszego wzmacniania znaczenia klastrów, a także integracji polityki klastrowej.

Przedstawiciel Komisji Europejskiej (KE) - Jose Freitas oraz reprezentantka Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii - Justyna Choińska-Jackiewicz przedstawili m.in. narzędzia i programy, z których mogą i będą mogły korzystać klastry oraz gdzie szukać niezbędnych informacji na ich temat. Jose Freitas zachęcał do regularnego monitorowania oraz zarejestrowania się na stronie European Cluster Collaboration Platform, jak i poinformował o zbliżających się konkursach dot. inwestycji strategicznych w obszarze inteligentnych specjalizacji oraz podnoszenia kompetencji menadżerów klastrów. Zgodnie z danymi Komisji Europejskiej, w Europie zidentyfikowanych zostało ponad 3040  klastrów o znaczeniu międzynarodowym, które generują 54 mln miejsc pracy. Dlatego też KE wspiera klastry przede wszystkim finansując projekty, które posiadają wartość dodaną i które sprzyjają rozwojowi innowacyjnych rozwiązań oraz promują współpracę międzyregionalną pomiędzy krajami członkowskimi.

Z kolei, na poziomie krajowym, rozwój polityki klastrowej wspierany jest nie tylko poprzez gremia doradcze czy eksperckie, ale także poprzez tzw. system klastrów kluczowych, który związany jest z wdrażaniem założeń strategii Europa 2020 i propagowaną przez Komisję Europejską koncepcją inteligentnych specjalizacji, która zakłada koncentrację wysiłków i zasobów na określonej, niewielkiej liczbie priorytetów, czy też specjalizacji gospodarczych.

Wśród 16 krajowych klastrów kluczowych, 5 pochodzi z terenów regionów Domu Polski Południowej, podkreśliła Justyna Choińska-Jackiewicz, nawiązując już do kolejnego punktu programu, czyli do bogatych międzynarodowych i regionalnych doświadczeń Klastra MedSilesia.

Pani Izabela Czeremcha, menadżer Klastra MedSilesia, w dynamicznej prezentacji wyjaśniła na czym polega współpraca w ramach klastra i w jaki sposób można osiągnąć sukces : 

„Klaster MedSilesia to skuteczna platforma współpracy - dialogu przedsiębiorstw, jednostek badawczo-rozwojowych oraz efektywne wykorzystanie i połączenie ich potencjałów, w celu wdrażania innowacyjnych rozwiązań i technologii, transferu i absorpcji wiedzy, doświadczeń pomiędzy współpracującymi podmiotami, a także podejmowania przez nich wspólnych działań i realizację wspólnych projektów mających wpływ na globalny łańcuch wartości.”

Pierwszą część spotkania zamykała prezentacja firmy 2KMM z Gliwic specjalizującej się w badaniach klinicznych oraz usługach IT, członka klastra MedSilesia, która pod przewodnictwem Przemysława Mistura, nie tylko podbija zagraniczne rynki swoimi innowacyjnymi produktami, ale także realizuje międzynarodowe projekty m.in. w ramach programu Horyzont 2020.

Liczymy, że tego typu warsztaty nie tylko przyczynią się do zwiększonego znaczenia klastrów i ich członków z regionów DPP na pan-europejskiej arenie, ale także stały się okazją do nawiązania kontaktów i owocnej współpracy na wszelkich, reprezentowanych w trakcie wydarzenia poziomach.

Wydarzenie zorganizowane zostało przez Dom Polski Południowej w Brukseli, w ramach cyklu „Przy kawie o innowacjach” podczas Małopolskiego Festiwalu Innowacji.


Galeria zdjęć