AKTUALNOŚCI

01 lutego 2018

Pierwszy tegoroczny konwent marszałków w Opolu

Pierwszy tegoroczny konwent marszałków w Opolu

 

Pierwsze półrocze 2018 roku w Konwencie Marszałków Województw to przewodnictwo województwa opolskiego. Pierwsze spotkanie marszałków odbywa się w Opolu. Obradom w stolicy regionu towarzyszy wiele ciekawych tematów i znakomitych gości. Włodarze szesnastu województw rozmawiają z przedstawicielami rządu m.in. o programach rozwojowych, planowaniu przestrzennym i inwestycjach kolejowych.

Przedstawiciele samorządów skupiają się na dwóch kwestiach. Pierwszą z nich jest strategiczne zarządzanie rozwojem kraju i regionów, tak aby jeszcze skuteczniej negocjować z Unią Europejską kształt przyszłej polityki spójności oraz kolejną perspektywę finansową, po 2020 roku. Natomiast drugą część dyskusji zdominowały kwestie transportowe – modernizacja linii kolejowych oraz bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Sporo uwagi zostało też poświęcone kwestii rozwoju wsi oraz zadaniom i problemom wynikającym z realizacji tzw. ustawy krajobrazowej.

Województwo Opolskie, które jest gospodarzem obecnego konwentu, zorganizuje jeszcze dwa podobne spotkania. Pod koniec kwietnia marszałkowie spotkają się w Pokrzywnej, a dwa miesiące później - w Sulisławiu. W II połowie 2018 roku przewodnictwo w konwencie przejmie Mazowsze.

Przypomnijmy, Konwent Marszałków RP to organ opiniodawczo-doradczy Związku Województw RP. Analizuje i opiniuje propozycje zmian legislacyjnych oraz omawia aktualne problemy samorządów województw. Każde z posiedzeń kończy się podjęciem wspólnych stanowisk, które są przekazywane do władz centralnych i innych zainteresowanych jednostek. Małopolska była gospodarzem spotkań Konwentu Marszałków RP już trzykrotnie – w 2000, 2008 i w pierwszym półroczu 2017 r.

 

Źródło: www.malopolska.pl