AKTUALNOŚCI

01 lutego 2018

Poszukiwani partnerzy do projektu w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

 

PROGRAM

AMIF-2017-AG-INTE: Fundusz Azylu, Migracji i Integracji (2014-2020).
Priorytet 2: Budowanie społeczności na poziomie lokalnym w celu integracji, w tym poprzez działania wolontariackie

 

INSTYTUCJA POSZUKUJĄCA PARTNERA

Fundacja CEPAIM, region Murcji, Hiszpania

 

TYTUŁ PROJEKTU

"ARCO IRIS" (Tęcza), projekt międzykulturowego rozwoju społeczności w obszarach o dużej różnorodności.

 

POSZUKIWANI PARTNERZY / EKSPERCI

Lokalne podmioty publiczne miast z dzielnicami o wysokiej różnorodności kulturowej : ratusze lub inne publiczne podmioty o charakterze lokalnym.

Prywatne podmioty non-profit: stowarzyszenia, fundacje, grupy lub podmioty działające w dzielnicach lub miastach o wysokiej różnorodności kulturowej, które rozwijają projekty rozwoju społeczności i działania o charakterze międzykulturowym.

 

OPIS PROJEKTU

Głównym celem jest promowanie procesów integracji i spójności społecznej poprzez demokratyczne uczestniczenie i współistnienie miejscowej ludności oraz obywateli z krajów trzecich w dzielnicach o dużej różnorodności.

 • Organizowanie akcji edukacyjnych, kulturowych, sportowych, zdrowotnych i artystycznych oraz ułatwianie poznawania różnych kultur, żyjących razem w sąsiedztwie.
 • Zachęcanie do tworzenia grup, zarówno przez miejscową ludność, jak i obywateli z krajów trzecich, w celu projektowania i opracowywania działań, które będą stymulować współistnienie w sąsiedztwie.
 • Tworzenie stabilnej struktury uczestnictwa, która umożliwi zrównoważenie procesów współistnienia międzykulturowego w sąsiedztwie.
 • Zaangażowanie w proces zarówno podmioty publiczne, jak i prywatne (władze lokalne, centra edukacji, ośrodki opieki zdrowotnej, sieć stowarzyszeniowa, firmy, media itp.) W celu wygenerowania synergii i zbudowania sieci współpracy lokalnej.

Rozwój projektu

Czas trwania: 30 miesięcy.

 1. Organizacja warsztatu na początku projektu w celu osiągnięcia porozumienia dotyczące rozpoczęcia i rozwoju projektu. W warsztatach uczestniczyć będzie zarówno grupa docelowa, jak i specjaliści różnych podmiotów.
 2. Stworzenie interdyscyplinarnego zespołu profesjonalistów, tworzonego przez ekspertów zarówno podmiotów publicznych, jak i prywatnych.
 3. Rozwój działań związanych z prezentacją i wprowadzeniem projektu na każdym z różnych obszarów, na których projekt się odbywa.
 4. Ustanowienie, na każdym terytorium, głównej grupy, tworzonej zarówno przez miejscową ludność, jak i obywateli z krajów trzecich, w celu kierowania procesem współistnienia międzykulturowego w społeczności.
 5. Projektowanie i programowanie działań o charakterze międzykulturowym w obszarach edukacyjnych, kulturalnych, zdrowotnych, sportowych i artystycznych na każdym uczestniczącym terytorium. Ta faza projektu realizowana jest przez główne grupy, przy wsparciu zespołów interdyscyplinarnych profesjonalistów.
 6. Rozwój działań w społeczności przy zaangażowaniu osób o różnym pochodzeniu (zarówno lokalni obywatele, jak i obywatele państw trzecich).
 7. Stworzenie okrągłych stołów społecznościowych, w których istnieje reprezentacja podmiotów publicznych i prywatnych, które działają na każdym terytorium, w celu promowania sieci.
 8. Stworzenie strony internetowej, na której publikowane będą informacje o projekcie i działaniach odbywających się na każdym terytorium.
 9. Realizacja internetowej publikacji przewodnika dobrych praktyk międzykulturowego rozwoju społeczności związanego z tym projektem.
 10. Końcowe spotkanie oceniające projekt i analizujące przyszłe perspektywy.


KONTAKT

FUNDACIÓN CEPAIM
M. Juan Antonio Martínez
E-mail: accioncomunitaria@cepaim.org
www.cepaim.org

TERMIN ZGŁOSZEŃ

 

12 luty 2018

 

Więcej informacji o projekcie znajdą Państwo w załącznikach PL/EN