AKTUALNOŚCI

29 maja 2019

Poszukiwani Partnerzy w ramach programu Horyzont 2020

Uniwersytet Reims Szampania-Ardeny (Francja) poszukuje parterów w ramach projektu JPICH (Joint Programming Initiative on Cultural Heritage and Global Change) “Konserwacja i Ochrona” w temacie 2: ,,Zrównoważona ochrona i poprawa wartości". 


Cele projektu:
Opracowanie materiałów, technologii i procedur długotrwałej konserwacji, bezpiecznego dostępu, ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego.


Poszukiwani partnerzy:


- Firmy specjalizujące się w konserwacji historycznych materiałów budowlanych i artefaktów, odbudowie budynków, testowaniu powłok
- Stowarzyszenia promujące ochronę i zachowanie dziedzictwa kulturowego dla społeczności 
  Partnerzy z: Białorusi, Cypru, Czech, Francji, Włoch, Łotwy, Norwegii, Polski, Portugalii, Hiszpanii, Holandii, Wielkiej Brytanii.


Termin: 3 września 2019


Kontakt: Stephanie.eyssautier@univ-reims.fr  (w kopii do: communication@europe-grandest.eu)
tel. :   +33 326 773 689 


Więcej informacji na ten temat: http://jpi-ch.eu/2019/05/conservation-protection-and-use-joint-call-official-launch/
 

* * *


Szczegółowe informacje w języku angielskim: 


- Funding programme : JPICH « Conservation and Protection » 
- Title & reference number : topic 2 “Sustainable protection and enhancement of values” 
- Link to the call document 
http://jpi-ch.eu/2019/05/conservation-protection-and-use-joint-call-official-launch/
- Closing date : 3 September 2019 


Project objectives 
To develop materials, technologies and procedures for long-term maintenance, secure access, conservation and in-situ preservation of cultural heritage. 


Project actions 
The consortium gathers conservation scientists, chemists, microbiologists and geologists from academic institutes and universities from Spain, Portugal and France. 
They develop their research activities by a preventive conservation approach of cultural heritage and work on new generation of preventive coatings for the safeguarding of Cultural Heritage artefacts and monuments. 
 Expertise offer : Expertise in protection and conservation in Cultural Heritage 


Potential partners 
- Companies specialized in conservation of historical building materials and artefacts, restoration building, testing coatings in-situ. - An association which promote protection and conservation of Cultural Heritage to communities and citizens. 
- Companies and associations could be from: Belarus, Cyprus, Czechia, France, Italy, Latvia, Norway Poland, Portugal, Spain, The Netherlands, The United Kingdom 


Contact 
University of Reims Champagne Ardenne - GEGENAA (Laboratory on Geomaterials and Natural, Anthropogenic and Archaeological Environments) CREA 2, Esplanade Roland Garros, 51100 REIMS Cedex 
Stéphanie Eyssautier Stephanie.eyssautier@univ-reims.fr 
Phone : +33 326 773 689 
Deadline for responding to the partner search : End of July 2019