AKTUALNOŚCI

02 lipca 2019

Prezydencja Finlandii w Radzie UE

Prezydencja Finlandii w Radzie UE

Prezydencja Finlandii w Radzie Unii Europejskiej rozpoczęła się 1 lipca 2019 roku.

Motto prezydencji fińskiej brzmi: „zrównoważona Europa, zrównoważona przyszłość” i na nim opierają się jej priorytety.

W swoim programie prezydencja fińska skupia się na następujących priorytetach:

- wzmocnienie wspólnych wartości i praworządności

- uczynienie UE bardziej konkurencyjną i sprzyjającą integracji społecznej

- wzmocnienie pozycji UE jako światowego lidera w działaniach na rzecz klimatu

- kompleksowa ochrona obywateli

Pełny program prezydencji fińskiej: https://eu2019.fi/documents/11707387/14346258/EU2019FI-EU-puheenjohtajakauden-ohjelma-en.pdf/3556b7f1-16df-148c-6f59-2b2816611b36/EU2019FI-EU-puheenjohtajakauden-ohjelma-en.pdf.pdf

W ramach Rady UE ministrowie ze wszystkich krajów UE spotykają się, aby omawiać, zmieniać i przyjmować akty prawne oraz koordynować politykę. Ministrowie są upoważnieni do podejmowania zobowiązań w imieniu swoich rządów w odniesieniu do działań uzgodnionych na posiedzeniach.

Co 6 miesięcy kolejne państwo członkowskie przejmuje rotacyjną prezydencję w Radzie. W tym okresie przewodniczy posiedzeniom tej instytucji na wszystkich szczeblach, pomagając zapewnić ciągłość prac UE. Od stycznia do czerwca 2020 roku prezydencję w Radzie Unii Europejskiej będzie sprawować Chorwacja, a przez następne pół roku – Niemcy.