AKTUALNOŚCI

19 lipca 2019

Regiony Domu Polski Południowej w Brukseli popierają Sojusz na rzecz spójności (#CohesionAlliance)

#CohesionAlliance (Sojusz na rzez spójności) jest przymierzem podmiotów przekonanych, że polityka spójności UE musi pozostać filarem przyszłości UE. Został on utworzony w drodze współpracy między czołowymi europejskimi stowarzyszeniami regionów i miast oraz Europejskim Komitetem Regionów. Jego członkowie postulują, aby dzięki budżetowi UE po roku 2020 polityka spójności stała się bardziej skuteczna, widocznai dostępna dla wszystkich regionów w Unii Europejskiej.

Niestety przewidziane cięcia budżetowe i centralizacja mogą osłabić zdolność Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych do zapewnienia zrównoważonego rozwoju w całej UE.

Podczas debaty z nowo mianowanymi posłami do Parlamentu Europejskiego, która miała miejsce w Europejskim Komitecie Regionów 10 lipca br., Prezydent Komitetu Regionów Karl-Heinz Lambertz oznajmił: ,,razem musimy chronić i ulepszać politykę [spójności] i unikać sytuacji, w których korzysta się z niej jak z rezerwy środków, które mają być dostosowane do decyzji na temat przyszłego budżetu UE zawartych na ostatnią chwilę
i poza standardową procedurą ”. 

Regiony zrzeszone w Domu Polski Południowej w Brukseli zgadzają się z opinią #CohesionAlliance i są zaangażowane w działania dążące do zachowania polityki spójności UE w najbardziej korzystnej dla mieszkańców UE postaci.   

Warta obecnie jedną trzecią budżetu UE unijna polityka spójności zmniejsza dysproporcje między regionami, tworzy miejsca pracy, otwiera nowe możliwości biznesowe oraz stanowi odpowiedź na najbardziej palące kwestie globalne, takie jak zmiana klimatu i migracja.