AKTUALNOŚCI

10 października 2017

Rozpoczął się Europejski Tydzień Regionów i Miast

Rozpoczął się Europejski Tydzień Regionów i Miast

Wczoraj, 9 października rozpoczął się 15 już Europejski Tydzień Regionów i Miast (EWRC) w Brukseli. Jest to coroczny cykl spotkań podczas którego urzędnicy reprezentujący regionalne i miejskie organy administracji, a także eksperci mogą się dzielić dobrymi praktykami i wiedzą w dziedzinie rozwoju regionalnego i miejskiego. Jest to również uznana platforma komunikacji politycznej w sprawie rozwoju polityki spójności UE. Podnosi ona świadomość decydentów na temat znaczenia regionów i miast w kształtowaniu polityki UE. 

A tym roku tematem przewodnim wydarzenia jest: „Regiony i miasta pracują dla lepszej przyszłości” i skupia się na następujących zagadnieniach:

  • prężne regiony i miasta
  • regiony i miasta jako aktywne podmioty
  • wymiana wiedzy w celu otrzymania rezultatów

Europejski Tydzień Regionów i Miast jest wydarzeniem współorganizowanym przez Komitet Regionów UE i Dyrekcję Generalną ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej.

Jednym z wydarzeń w ramach EWRC będzie seminarium organizowane przez województwo małopolskie w partnerstwie z miastem Maribor, regionem Vysočina, województwem łódzkim, regionem Extremadura oraz regionem Alentejo: „Rola Regionów i Biznesu we wspieraniu gospodarki o obiegu zamkniętym”.

Województwo śląskie i opolskie we współpracy z województwem kujawsko - pomorskim, regionem Lazio, Veneto i Galicją zorganizowały warsztaty na temat przyszłości polityki spójności po 2020 roku. 

W wydarzeniach można również uczestniczyć poprzez webstreaming, który mogą Państwo znaleźć tutaj.