AKTUALNOŚCI

23 sierpnia 2017

Śląski Uniwersytet Medyczny otrzymał prestiżowe logo HR Excellence in Research

Śląski Uniwersytet Medyczny otrzymał prestiżowe logo HR Excellence in Research

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach dołączył do elitarnego grona instytucji, które uzyskały prestiżowe logo HR Excellence in Research, nadawane przez Komisję Europejską. To już 61. polska jednostka, która może pochwalić się tym wyróżnieniem.

Aby uzyskać logo HR należy przejść szczegółową procedurę i spełnić określone przez Komisję Europejską warunki. Jednym z nich jest wdrożenie na uczelni zasad Europejskiej Karty Naukowca. Instytucje otrzymując logo są zobowiązane także do wdrożenia Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych, którego zasady zapewniają przyjazne środowisko pracy naukowej oraz transparentne zasady rekrutacji pracowników naukowych.

Dokumenty te opisują prawa i obowiązki, jakim podlegają zarówno naukowcy, jak i instytucje ich zatrudniające. Oba dokumenty zwracają uwagę na potrzebę tworzenia dobrych i stabilnych warunków pracy dla uczonych na każdym etapie ich ścieżki zawodowej.

W ocenie Komisji Europejskiej Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach spełnił wymagania stawiane instytucjom w zakresie wdrażania zasad Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.

Otrzymanie logo HR Excellence in Research wiąże się m.in. :

  • ze znaczącym wzrostem poziomu atrakcyjności zatrudnienia na uczelni stwarzającej przyjazne warunki pracy naukowej i respektującej transparentne zasady rekrutacji pracowników,
  • premiowaniem jednostki naukowej w międzynarodowych konkursach grantowych Komisji Europejskiej, w tym w programie ramowym Unii Europejskiej Horyzont 2020 w zakresie badań naukowych i innowacji,
  • premiowaniem jednostki naukowej w krajowych konkursach grantowych Narodowego Centrum Nauki oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, także  w konkursach i programach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
  • prawem do zamieszczania ogłoszeń na europejskiej platformie rekrutacji naukowców Euraxess.

Przyznawanie Logo jest jednym z działań Komisji Europejskiej w ramach strategii Human Resources Strategy for Researchers nakierowanej na zwiększanie atrakcyjności warunków pracy naukowców. Działania te mają przyczynić się do zwiększania liczby pracowników naukowych instytucji europejskich.

 

Źródło: Krajowy Punkt Kontaktowy