AKTUALNOŚCI

18 lipca 2017

Spotkanie koordynacyjne partnerów DPP na Opolszczyźnie

Spotkanie koordynacyjne partnerów DPP na Opolszczyźnie

W dniu 7 lipca 2017 r. na Opolszczyźnie miało miejsce spotkanie koordynacyjne partnerów Domu Polski Południowej w Brukseli z udziałem Marszałków trzech województw: Andrzeja Buły, Marszałka Województwa Opolskiego, Jacka Krupy, Marszałka Województwa Małopolskiego oraz Kazimierza Karolczaka, Członka Zarządu Województwa Śląskiego. Gospodarzem i głównym organizatorem w imieniu Województwa Opolskiego było Biuro Informacyjne Województwa Opolskiego w Brukseli pełniące w 2017 roku rolę przewodniczącego w pracach Domu Polski Południowej w Brukseli.

Spotkanie odegrało niezwykle ważną rolę dla naszych dalszych działań. Podczas dwóch spotkań roboczych – w Opolu i na Zamku w Mosznej -  Marszałkowie podjęli decyzję o pełnym zaangażowaniu w dalszą współpracę w postaci inicjatywy Domu Polski Południowej w Brukseli. W najbliższym czasie będzie wiązało się to z wieloma zmianami: przeniesieniem biur do nowej, wspólnej siedziby oraz podjęciem zadań przez stowarzyszenie „Pro Silesia” w imieniu województwa Śląskiego.

Dla przypomnienia - celem działalności DPP jest budowanie marki i wizerunku Polski Południowej jako silnego europejskiego makroregionu wobec instytucji Unii Europejskiej. Dotychczasowa współpraca Małopolski, Opolszczyzny i Śląska zaowocowała szeregiem wspólnych projektów, skuteczniejszym wykorzystaniem funduszy unijnych i lobbowaniem o wspólne interesy wobec instytucji Unii Europejskiej.

Liczymy, iż dalsza współpraca w nowej formie przyniesie jeszcze więcej korzyści dla mieszkańców naszych regionów.