AKTUALNOŚCI

16 lipca 2018

Spotkanie koordynacyjne regionów partnerskich Domu Polski Południowej w Brukseli, tym razem na Śląsku!

Spotkanie koordynacyjne regionów partnerskich Domu Polski Południowej  w Brukseli, tym razem na Śląsku!

 

W dniach 12-13 lipca br. w Katowicach odbyło się coroczne spotkanie regionów partnerskich Domu Polski Południowej w Brukseli. W ramach wydarzenia zorganizowane zostały spotkania dot. obszarów merytorycznych DPP: energetyki i innowacji oraz dyskutowano nt. planów współpracy na kolejne lata.

Pierwszy dzień wizyty rozpoczął się spotkaniem w Parku Naukowo - Technologicznym Euro-Centrum, gdzie delegacje regionów partnerskich przedstawiły działania poszczególnych województw w zakresie ochrony środowiska, odnawialnych źródeł energii jak i projektów międzynarodowych w tych obszarach, co z kolei zapoczątkowało dyskusję nt. możliwości realizacji wspólnych działań na poziomie makroregionu Polski Południowej.

Następnie, goście mieli wyjątkową możliwość zwiedzenia pasywnego biurowca, który od 2014 r. stanowi siedzibę Euro-Centrum. Jest on nie tylko przykładem energooszczędnych inwestycji (obiekt zużywa 8 razy mniej energii niż tradycyjne budynki), ale przede wszystkim pełni funkcje biurowo-usługowo-laboratoryjne.

Drugi dzień wizyty, rozpoczął się na terenie nowego Stadionu Śląskiego, gdzie wspólnie z Andrzejem Bułą - Marszałkiem Województwa Opolskiego, Michałem Gramatyką - Wice Marszałkiem Województwa Śląskiego, Grzegorzem Lipcem - Członkiem Zarządu Województwa Małopolskiego oraz Kazimierzem Karolczakiem - Przewodniczącym Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, rozmawialiśmy nt. możliwości dalszego zacieśnienia współpracy i realizacji zaplanowanych inicjatyw w ramach Domu Polski Południowej.

Kolejne spotkanie, tym razem w gronie ekspertów regionalnych zajmujących się innowacjami i rozwojem gospodarczym, miało miejsce w Sali Błękitniej Urzędu Marszałkowskiego Woj. Śląskiego. Efektem burzliwej dyskusji są konkretne propozycje działań w obszarach, w których wspólne działanie przynosi lepsze efekty dla całego makroregionu, zarówno na forum europejskim jak i w kraju.

Spotkanie koordynacyjne regionów DPP, to przede wszystkim spotkania merytoryczne, które mają na celu prezentację realizowanych obecnie działań i wyzwań przed którymi stoją nasze województwa. Istotne jest również wzajemne poznanie się ekspertów z danych dziedzin, co z kolei ułatwia dalszą współpracę. Jednakże będąc w Katowicach, nie można było nie zaprezentować gościom, Strefy Kultury czy malowniczego Nikiszowca, zrewitalizowanego osiedla górniczego wpisanego obecnie w Szlak Zabytków Techniki.

Jeszcze raz, dziękujemy serdecznie wszystkim uczestnikom za przybycie i owocną dyskusję!


Galeria zdjęć