AKTUALNOŚCI

16 kwietnia 2019

Stan unii energetycznej

Stan unii energetycznej

9 kwietnia Komisja Europejska opublikowała czwarte sprawozdanie na temat stanu unii energetycznej (The 4th State of the Energy Union Report).  
Komisarz do spraw polityki klimatycznej i energetycznej Miguel Arias Cañete stwierdził, że ,,Europa posiada obecnie najbardziej ambitne i zaawansowane na świecie ramy w zakresie klimatu i energii”. Jednak w ocenie Komisarza „unia energetyczna to jednak coś więcej niż tylko przepisy
i strategie polityczne”. Mimo rekordowych poziomów inwestycji w czystą energię w Europie i szybkiego wprowadzenia w życie „porozumienia paryskiego” nadal pozostaje wiele do zrobienia… 

W tym samym komunikacie Komisja Europejska zwraca się do Parlamentu Europejskiego i Rady o rozważenie, w jaki sposób opodatkowanie energii może lepiej przyczyniać się do spełnienia celów polityki energetycznej i klimatycznej oraz w jaki sposób przejście na podejmowanie decyzji w gronie państw członkowskich, za pomocą głosowania większością kwalifikowaną, mogłoby doprowadzić do przyspieszenia postępów w tym obszarze.
Ten kierunek prac opiera się na planie Komisji dotyczącym stopniowego przejścia na system głosowania większością kwalifikowaną we wszystkich obszarach dotyczących opodatkowania.

Więcej informacji na temat czwartego sprawozdanie na temat stanu unii energetycznej znajduje się tutaj:

https://ec.europa.eu/commission/publications/4th-state-energy-union_en
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/fourth-report-state-of-energy-union-april2019_en_0.pdf