AKTUALNOŚCI

03 lipca 2019

Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Opolski wśród 17 pierwszych sojuszy „europejskich uniwersytetów”!

 Uniwersytet Jagielloński i Uniwesytet Opolski wśród 17 pierwszych sojuszy „europejskich uniwersytetów”!

26 czerwca 2019 r. Komisja Europejska opublikowała listę instytucji szkolnictwa wyższego z całej Europy, które będą częścią pierwszych sojuszy „europejskich uniwersytetów”.

Uniwersytety europejskie to ponadnarodowe sojusze instytucji szkolnictwa wyższego z całej UE, które podzielają długoterminową strategię i promują europejskie wartości i tożsamość. Inicjatywa ma na celu znaczne zwiększenie mobilności studentów i pracowników oraz wspieranie jakości, integracji i konkurencyjności europejskiego szkolnictwa wyższego.

Spośród 54 otrzymanych wniosków wybrano 17 europejskich uniwersytetów z udziałem 114 instytucji szkolnictwa wyższego z 24 państw członkowskich, na podstawie oceny przeprowadzonej przez 26 niezależnych ekspertów zewnętrznych, w tym rektorów, profesorów i naukowców, mianowanych przez Komisję. Wśród nich znalazły się 2 uczelnie wyższe z regionów partnerskich Domu Polski Południowej – Uniwersytet Jagielloński oraz Uniwersytet Opolski.

Łącznie dostępny jest budżet w wysokości do 85 mln EUR dla pierwszych 17 „europejskich uniwersytetów”. Każdy sojusz otrzyma do 5 milionów euro w ciągu najbliższych trzech lat, aby rozpocząć wdrażanie swoich planów i utorować drogę innym instytucjom szkolnictwa wyższego w całej UE.

Gratulujemy naszym uczelniom!

Źródło i więcej informacji : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-3389_en.htm?fbclid=IwAR0VxdyLbQg3-FcLIyO2gn3Y4lQjSR3px-mM7OYGz0O26bJRmzswMdOTTNc