AKTUALNOŚCI

23 czerwca 2017

VII Forum Spójności w Brukseli

VII Forum Spójności w Brukseli

W dniach 26-27 czerwca br. w Brukseli będzie miało miejsce siódme już Forum Spójności – VII Cohesion Forum. Wydarzenie odbywa się co 3 lata i uczestniczy w nim około 700 najwyzszych ranga przedstawicieli instytucji UE, władz krajowych, regionalnych i lokalnych ze wszystkich krajów członkowskich, jak również partnerów społeczno-gospodarczych, organizacji pozarządowych oraz społeczności akademickiej. Wydarzenie to skupia się na głównych wyzwaniach europejskiej polityki spójności i ma ono być kamieniem milowym w przygotowaniach do realizacji europejskich ram strukturalnych i funduszy inwestycyjnych po roku 2020.

W tym kluczowym momencie dla przyszłej polityki spójności, Forum jest jedyną w swoim rodzaju okazją dla decydentów, zainteresowanych stron oraz specjalistów, aby zabrać głos w dyskusji. Mogą oni wyrazić swoją opinię odnośnie tego w jaki sposób polityka UE może wpłynąć na poprawę jakości życia i szans rozwoju wszystkich obywateli Europy na tle globalizacji, zmian technologicznych i rosnących nierówności. Forum jest również okazją na sformułowanie polityki spójności będącej odpowiedzią na główne wyzwania gospodarcze i społeczne dla Unii Europejskiej.

Wydarzenie poprzedzi przyjęcie 7. Sprawozdania Dotyczącego Spójności dzięki czemu wnioski z debaty z przedstawicielami społeczeństwa będą mogły zostać włączone do sprawozdania.

W wydarzeniu wezmą udział wysokiej rangi urzędnicy UE m.in. Przewodniczący Komisji Europejskiej, Jean-Claude Juncker i Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, Antonio Tajani.

Z regionów Domu Polski Południowej w Brukseli w Forum uczestniczyć będą: Andrzej Buła - Marszałek Województwa Opolskiego, Stefania Koczar-Sikora – zastępca dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego z UMWŚ i Anna Mlost – zastępca dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej z UMWM.