AKTUALNOŚCI

20 maja 2019

Wizyta studyjna DPP w ramach Europejskiego Zielonego Tygodnia

Wizyta studyjna DPP w ramach Europejskiego Zielonego Tygodnia

Tegoroczny europejski Zielony Tydzień (EU Green Week) został zainaugurowany w Warszawie 13 maja 2019 r.
Podczas inauguracji I wiceprzewodniczący komisji Środowiska, Zmiany Klimatu i Energii (ENVE) Europejskiego Komitetu Regionów Roby Biwer podkreślił, że takie inicjatywy jak ,,Zielony Tydzień" są bardzo ważne dla władz regionalnych i lokalnych. ,,To właśnie miasta i regiony stoją na pierwszej linii jeśli chodzi o ochronę środowiska (...) Okazuje się, że trzy czwarte legislacji wprowadza się na poziomie lokalnym oraz regionalnym".

W związku z tym, jak ważną rolę we wprowadzaniu legislacji związanej z ochroną środowiska odgrywają decyzje władz lokalnych i regionalnych,
Dom Polski Południowej w Brukseli (DPP) postanowił pomóc interesariuszom w działaniach właśnie w tej dziedzinie – poprzez organizację seminarium pt. „W stronę zielonej Europy - przygotowywanie i wdrażanie skutecznych Planów Zrównoważonej Mobilności” (tzw. SUMP).  

Przypomnijmy, że Plany Zrównoważonej Mobilności Miejskiej to kompleksowe dokumenty rangi strategicznej, opracowane i wdrażane przez władze miejskie i podmioty zaangażowane w realizację polityki transportu. Są to narzędzia ułatwiające planowanie, uwzględniające szerszy kontekst funkcjonowania miasta i perspektywę długofalową. 

Seminarium odbyło się 15 maja 2019 r. w Brukseli w ramach Europejskiego Zielonego Tygodnia i było kluczowym wydarzeniem dwudniowej wizyty studyjnej zorganizowanej przez DPP. 
Seminarium zainaugurowała Iwona Gibas, Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego, a Robert Bylica, Radny Województwa Małopolskiego i przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego wprowadził uczestników w jego temat.

Następnie Piotr Rapacz (DG MOVE), Vincent Leiner (DG REGIO), Matilde Chinellato (Eurocities) i Dominique Ameele (Flandria, Departament Mobilności i Robót Publicznych) przedstawili kolejno kwestie związane z rolą i przyszłością strategii planów zrównoważonej mobilności z perspektywy europejskiej. 

Uczestnicy seminarium mieli okazję zapoznać się najlepszymi europejskimi praktykami przedstawionymi przez Sarę Boccia z Miasta Mediolan
(6. Finalista nagrody SUMP), Kai Lipsiusa z Miasta Essen (Europejska Zielona Stolica 2017 roku) oraz Łukasza Franka z Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Krakowie.

Podczas warsztatu uczestnicy dowiedzieli się również jakie są największe wyzwania, które mogą pojawić się przy wdrażaniu SUMP-ów, a także, dzięki ekspertyzie Thomasa Schönfeldera z opolskiej Fundacji ,,Razem dla Środowiska” - jak się z nimi skutecznie zmierzyć. 
 
Dom Polski Południowej w Brukseli po raz pierwszy uczestniczył w „Zielonym Tygodniu UE” jako partner wydarzenia i z tej okazji wydał specjalną broszurę, przedstawiającą wybrane działania na rzecz ochrony środowiska, realizowane w Województwie Małopolskim, Opolskim i Śląskim.

Wydarzenie cieszyło się szerokim zainteresowaniem, co pokazuje jak wzrasta świadomość społeczna na temat konieczności działań na rzecz ochrony środowiska. 


Galeria zdjęć