AKTUALNOŚCI

30 czerwca 2017

Wizyta studyjna „Efektywność energetyczna w budownictwie. Budownictwo eksperymentalne”

Wizyta studyjna „Efektywność energetyczna w budownictwie. Budownictwo eksperymentalne”

W dniach 21-22 czerwca br., w ramach Energetycznego Tygodnia Zrównoważonej Energii, corocznej inicjatywy Komisji Europejskiej promującej wiedzę i rozwiązania dotyczące czystej i bezpiecznej energii, Dom Polski Południowej w Brukseli zorganizował wizyt studyjną „Efektywność energetyczna w budownictwie. Budownictwo eksperymentalne”.

Pierwszego dnia zaproszeni goście mieli okazję uczestniczyć w warsztatach, których współorganizatorem była firma Lhoist Group, światowy lider w produkcji wapna i wyrobów wapienniczych, obecny w całej Europie i na świecie. W Polsce firma posiada 5 zakładów z siedzibą główną w Tarnowie Opolskim. Pierwsza część warsztatów odbyła się w Centrum Innowacji Biznesu Lhoist w Nivelles. Uczestnicy mieli okazję zobaczyć w jaki sposób wykonywane są najnowocześniejsze badania przekładane później na rynek produkcji i usług. Część druga miała miejsce w siedzibie głównej firmy Lhoist, w Limelette. Dominik Małasiewicz, Senior Sales & NBD Specialist, przedstawił funkcjonowanie firmy, cele rozwojowe i działania na których się koncentrują. W części warsztatowej uczestnicy wizyty mogli się wymienić swoimi doświadczeniami i dobrymi praktykami w zakresie efektywności energetycznej w budownictwie. Pośród zaproszonej delegacji byli przedstawiciele takich instytucji jak: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Euro-Centrum Park Przemysłowy w Katowicach, Główny Instytut Górnictwa w Katowicach, Górnośląski Park Przemysłowy w Katowicach, Politechnika Krakowska oraz Departament Polityki Regionalnej z UMWM.

Dzień drugi koncentrował się na cyklu spotkań. Pierwsze odbyły się w siedzibie Domu Polski Południowej w Brukseli. Pani Dominika Lange ze stowarzyszenia „Pomorskie w Unii Europejskiej” przedstawiła dobre praktyki w zakresie efektywności energetycznej budynków na przykładzie województwa pomorskiego. Elżbieta Łukaniuk ze Stałego Przedstawicielstwa RP w Brukseli przekazała informacje o dyrektywach dotyczących efektywności energetycznej oraz najbliższych zmian w tym zakresie. Kolejna część odbyła się w budynku Komisji Europejskiej. Piotr Szymański, prelegent z ramienia Dyrekcji Generalnej ds. Komunikacji, przybliżył uczestnikom funkcjonowanie i rolę Komisji Europejskiej. Na zakończenie ekspert z DG ENERGY, Małgorzata Pinault przedstawiła zaproszonym gościom wyzwania energetyczne jakie czekają Europę jak również możliwości finansowania badań i innowacji w ramach programu „Horyzont 2020”.

Celem wizyty studyjnej było nie tylko pogłębienie wiedzy na temat nowych dyrektyw i wymiana doświadczeń między uczestnikami. Miała ona również służyć nawiązaniu nowej współpracy lub zacieśnieniu już istniejącej. Z niecierpliwością czekamy na rezultaty!

 

MT


Galeria zdjęć