AKTUALNOŚCI

19 czerwca 2017

Wizyta studyjna w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonej Energii

Wizyta studyjna w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonej Energii

W dniach 19-25 czerwca w Brukseli odbędzie się kolejny już event European Sustainable Energy Week (EUSEW) czyli Europejski Tydzień Zrównoważonej Energii. Głównym założeniem tego wydarzenia jest zbudowanie bezpieczeństwa energetycznego w Europie i świadomości w produkcji i korzystaniu z energii pozyskiwanej z różnych, zwłaszcza odnawialnych źródeł. Jest to świetna okazja dla instytucji publicznych, prywatnych przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych i konsumentów, do spotkania i wymiany dobrych praktyk. Wydarzenie to służy również promowaniu inicjatyw mających na celu inteligentnego zarządzania energią.

Europejski Tydzień Zrównoważonej Energii jest corocznym wydarzeniem zapoczątkowanym przez Komisję Europejską w 2006 roku, organizowanym przez Agencję Wykonawczą ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EASME) w ścisłej współpracy z Dyrekcją Generalną ds. Energii.

W ramach tego wydarzenia, Dom Polski Południowej w Brukseli organizuje wizytę studyjną, której tematem będzie „Efektywność energetyczna w budownictwie. Budownictwo eksperymentalne”. W programie organizatorzy przewidzieli dzień warsztatów w siedzibie firmy Lhoist związanych z efektywnością energetyczną w budownictwie, podczas których uczestnicy będą mogli wymienić się doświadczeniami i dobrymi praktykami. Delegacje z regionów DPP będą miały również możliwość wzięcia udział w konferencjach organizowanych w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonej Energii, podczas których będą oni mogli pogłębić swoją wiedzę na temat dyrektyw związanych z tematem wizyty studyjnej.