AKTUALNOŚCI

21 listopada 2018

Kongres ,,Nowe specjalizacje, nowe możliwości. Zielona Gospodarka. Przemysły Kreatywne"

Zapraszamy na Kongres

Dom Polski Południowej w Brukseli serdecznie zaprasza na Kongres ,,Nowe specjalizacje, nowe możliwości. Zielona Gospodarka. Przemysły Kreatywne", organizowany we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego, Akademią Sztuk Pięknych w Katowicach oraz Zamkiem Cieszyn. Kongres odbędzie się w dniach 26-27 listopada 2018 r. w budynku Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach przy ulicy Raciborskiej 50.

Podczas pierwszego dnia Kongresu (26 listopada br.) będziemy koncentrowali się na  Zielonej Gospodarce, która jest jednym z priorytetów regionów partnerskich Domu Polski Południowej oraz nową inteligentną specjalizacją Województwa Śląskiego. Wiąże się z działaniami promującymi wzrost i rozwój gospodarczy, z zagwarantowaniem nieprzerwanego dostępu kapitału naturalnego i usług ekosystemowych, polityką środowiskową, gospodarczą, społeczną oraz innowacjami prowadzącymi do dobrego wykorzystanie zasobów w procesach produkcji i konsumpcji.

Z kolei drugiego dnia Kongresu  (27 listopada br.) dyskusje będą krążyć wokół Przemysłu Kreatywnego – inteligentnej specjalizacji Woj. Małopolskiego. W ostatnich latach dostrzeżono jak ważną rolę odgrywa kultura w rozwoju gospodarczym i polityce gospodarczej. Atrakcyjna kultura skutecznie przyciąga nie tylko turystów, ale również inwestorów i ekspertów do danego regionu. Tworzone są nowe miejsca pracy, region staje się silniejszy, a jego gospodarka bardziej dynamiczna.  Nie możemy zapomnieć o miejscowych, którzy również korzystają z dynamicznego życia kulturalnego regionu.

Koordynatorem wydarzenia z ramienia Domu Polski Południowej w Brukseli jest Stowarzyszenie Biznes-Nauka-Samorząd „Pro Silesia”.

Szczegółowy program Kongresu znajdą Państwo tutaj : 26 listopada i 27 listopada.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Osoby zainteresowane udziałem w Kongresie prosimy o wypełnienie FORMULARZA REJESTRACYJNEGO.

Kongres jest współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach projektu Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania realizowanego w ramach Działania 1.3 Profesjonalizacja IOB Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.