Zespół

 


MAŁOPOLSKIE

Renata Jasiołek  

RENATA JASIOŁEK

Koordynator Domu Polski Południowej w Brukseli w 2019 roku.

Absolwentka romanistyki Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie, ukończyła także dwuletnie podyplomowe Studia dla Tłumaczy na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz uzyskała z wyróżnieniem dyplom MASTER Administracji Publicznej i Samorządowej, wydany przez Uniwersytet w Orleanie. Od 1996 r. tłumacz przysięgły języka francuskiego. Od początku kariery zawodowej (1995 r.) związana z samorządem terytorialnym, najpierw jako pracownik Biura Współpracy Zagranicznej Urzędu Miasta Krakowa, a następnie Główny Specjalista ds. współpracy ze strefą francuskojęzyczną. W 2011 zatrudniona w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego i oddelegowana do Brukseli. Od 2012 kieruje Przedstawicielstwem Województwa Małopolskiego w Brukseli.


WOJCIECH ŁAPIŃSKI

Zakres merytoryczny: MŚP, rozwój regionalny, inteligentne specjalizacje, komunikacja

 


OPOLSKIE

PAWEŁ BLIŹNICKI

Biuro Informacyjne Województwa Opolskiego w Brukseli. Zakres merytoryczny: demografia, polityka społeczna, rynek pracy


ANNA BEREŹNICKA

Główny Specjalista

Departament Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu,

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

 

 


ŚLĄSKIE

 

 

 

KAROLINA DUTKIEWICZ-GARCIA 

Zakres merytoryczny: polityka regionalna, energetyka, MŚP, innowacje.

 


 

 

MAJA GÓRECZNA

Wspólny sekretariat Domu Polski Południowej