MAŁOPOLSKIE

W LICZBACH

Stolica: Kraków
Powierzchnia: 15 108 km²
Liczba mieszkańców: 3 364 176
Podział administracyjny 22 powiaty, 182 gminy, 1904 sołectwa, 61 miast i 2630 wsi.

Małopolska to jeden z najbardziej atrakcyjnych i najchętniej odwiedzanych regionów w Polsce. Jest regionem o największej w Polsce liczbie zabytków, miejscem narodzin polskiej kultury, pielęgnowanych tradycji i urozmaiconych warunków naturalnych.

Stolicą Małopolski jest Kraków, niegdyś siedziba królów, dzisiaj centrum artystyczne i intelektualne regionu.Krakowski Rynek to największy, średniowieczny plac w Europie, a Kościół Mariacki, Sukiennice, zabytkowe pałace i kamienice, a także kawiarnie i puby nadają temu miejscu wyjątkowy charakter i klimat.

Ale Małopolska to nie tylko Kraków. To region znajdujący się na pierwszej pozycji wśród polskich województw pod względem liczby obiektów wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO. To tu znajdują się pasma górskie Tatr i Beskidów oferujące przestrzeń dla sportów popularnych i ekstremalnych. To w Małopolsce znajdują się bogate w wody mineralne uzdrowiska.

Samorząd Województwa Małopolskiego od kilku lat realizuje wizję regionu kładącą nacisk na nowoczesne technologie i konkurencyjność opartą o inteligentne specjalizacje. W raporcie Financial Times „European Cities and Regions of the Future 2014/15” Małopolska awansowała na piąte miejsce w rankingu ogólnym i drugie pod względem najlepszej strategii bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Europie Wschodniej. Ponadto Małopolska została wybrana Europejskim Regionem Przedsiębiorczości 2016. Żaden polski region nie otrzymał wcześniej tego przyznawanego przez Komitet Regionów wyróżnienia.