OPOLSKIE

W LICZBACH

Stolica: Opole
Powierzchnia: 9 411 km²
Ludność: 1 037 088
Podział administracyjny: 12 powiatów, 71 gmin (w tym 3 miejskie, 32 miejsko-wiejskie i 36 wiejskich),1011 wsi, 1025 sołectw.

Różnorodne kulturowo i otwarte na świat. Tak w kilku słowach można opisać Województwo Opolskie. Opolszczyzna to również najbogatszy w zamki, zameczki, pałace i dworki region Polski. Stolica regionu Opole słynie z Krajowego Festiwalu Piosenki organizowanego od ponad pół wieku. Poza miejską zabudową, na terenie Województwa Opolskiego znajduje się 36 rezerwatów przyrody oraz 3 parki krajobrazowe.

Wyróżnikiem wśród innych województw stawiającym opolskie na wysokiej pozycji są technologie chemiczne, budownictwo i drewno, a także przemysł maszynowy, metalowy i energetyczny. Organizowane cyklicznie targi budowlane łączą te kierunki dając nowe możliwości nawiązania współpracy oraz inspiracji europejskimi trendami m.in. w dziedzinie dizajnu i technologii.

Należy również podkreślić mocno rozwijającą się branżę rolno- spożywczą oraz produkowaną tu zdrową żywność. Regionalna Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego na 2020 rok wymienione wyżej kierunki określa jako inteligentne specjalizacje regionu. Bezpośredni rozwój we wskazanych obszarach prowadzi do otwarcia nowych miejsc pracy i podniesienia poziomu kształcenia, co wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców regionu.

Elementem scalającym innowacyjne przedsiębiorstwa i technologie ma być powstający właśnie Park Naukowo-Technologiczny, który podniesie rangę województwa i przyczyni się do poprawy warunków prowadzenia działalności badawczo- rozwojowej.