ŚLĄSKIE

W LICZBACH

Stolica: Katowice
Powierzchnia: 12 334 km²
Ludność: 4 635 000
Podział administracyjny : 36 powiatów (17 powiatów ziemskich i 19 grodzkich), 167 gmin (49 miejskich, 22 - miejsko-wiejskich i 96 wiejskich), 71 miejscowości ma prawa miejskie.

Prawie pięciomilionowa metropolia stanowiąca inwestycyjną potęgę Polski. Dzięki postępującej informatyzacji regionu, rozwijające się tu branże dorównują światowym trendom. Rozrastający się prężnie przemysł jest wspierany przez młode i wykwalifikowane kadry napływające do pracodawców z ponad 40 śląskich uczelni. Oprócz biznesu, Województwo słynie także z bogatego życia kulturalnego i turystycznego.

Śląskie jest wiceliderem w kraju pod względem udziału w PKB (13%) oraz w eksporcie (16%). Potencjał wytwórczy oraz inwestycyjny tego regionu opiera się w głównej mierze na przemyśle. Jego znaczną część stanowią branże: motoryzacyjna, elektromaszynowa, informatyczna, metalurgiczna i spożywcza oraz tradycyjne górnictwo węglowe. Nowoczesne kadry tych działów zasilane są przez absolwentów uczelni wyższych, których na Śląsku jest aż 40. Według badań, największy odsetek stanowią studenci po kierunkach inżynieryjno-technicznych i informatycznych.

Obszarem z ogromnymi możliwościami jest również branża medyczna z bogatą ofertą sanatoryjną.  Rozwinięte na skalę międzynarodową są tu kardiochirurgia, onkologia i leczenie oparzeń, czyniąc region bardzo atrakcyjnym na tle innych polskich i europejskich ośrodków medycznych.

Śląskie jest pełne pozytywnej energii, zaczerpniętej z różnorodności kulturowej i krajobrazowej. Do najważniejszych atrakcji turystycznych regionu należą: skałki Jury Krakowsko – Częstochowskiej, górskie pasma Beskidu Śląskiego i Żywieckiego, Szlak Zabytków Techniki oraz Zespół Klasztorny oo. Paulinów w Częstochowie z ikoną Czarnej Madonny.